Eric De Kuyper

Geweld van de nieuwe filmesthetiek

Clockwork Orange

‘Film en geweld’ is een boeiend thema, maar je kunt er niets zinnigs over zeggen als je niet eerst ‘het geweld van de film’ onder de ogen ziet. ‘De gewelddadigheid van de folm bestaat in de overweldiging van de toeschouwer door het medium’. Of:’het heeft geen belang hoe gewelddadig het gebeuren is dat zich op het scherm afspeelt, beslissend is het geweld dat de cinema uitoefent op de toeschouwer’. Een en ander wordt ge├»llustreerd aan de onkritische manier waarop Kubrich het thema aanpakt in zijn ‘Clockwork Orange’.

verschenen: Juni 1973, blz. 879

jaargang: 40/09