Paul Begheyn

Geweldloosheid: alternatief of naïef?

Een analyse van acht bisschoppelijke brieven

In de loop van 1983 hebben niet minder dan acht nationale bisschoppenconferenties een verklaring gepubliceerd over de problemen van oorlog en vrede. De auteur wou uitsluitend nagaan welke rol de zogeheten geweldloosheid in die christelijke standpuntbepalingen toebedeeld kreeg: van de afwijzing ervan door de Franse bisschooppen als een naïeve, utopische, desnoods louter individuele optie, tot de uitgesproken beaming ervan door de Japanse bisschoppen als een volwaardig alternatief.

verschenen: Juni 1984, blz. 822

jaargang: 51/09