Jean-Marie Muller

Geweldloosheid

De auteur van dit artikel schrijft niet alleen vanuit een theoretisch inzicht, maar vanuit een praktische ervaring. Toen hij in 1968 dienstweigerde uit gewetensbezwaar, werd hij voor vijf jaar beroofd van zijn burgerrechten. In zijn boek ‘L’Evangile de la Non-Violence’ tracht hij de geweldloosheid af te leiden uit het evangelie. Onlangs nam hij actief deel aan het protest tegen de Franse kernproeven:: hij maakte deel uit van de bemanning van de Fri, het schip dat in de gevarenzone ging liggen en daaruit door de Franse autoriteiten werd weggesleept.

verschenen: Oktober 1973, blz. 3

jaargang: 41/01