Jan Kerkhofs

Geweten, spijt en zonde in West-Europa

Uit een groots opgezet onderzoek van de hedendaagse waarden-perceptie in tien Westeuropese landen heeft de auteur drie thema’s gelicht: het onderscheid tussen goed en kwaad of het geweten, het psychologisch schuldgevoel of de spijt, en het morele schuldbesef of het zondebewustzijn. De auteur gaat in op de al dan niet markante verschillen volgens leeftijd, sekse, onderwijsniveau, inkomen en bezit, politieke strekking, nationaliteit, geloof en kerkelijkheid.

verschenen: December 1982, blz. 195

jaargang: 50/03