Georges De Schrijver

Giorgio Agamben over het gebruik van de lichamen

Het wonder van de levensimpuls

In dit werk dat de reeks Homo Sacer afsluit, heeft Agamben het over ‘vormen-van-leven’ of levensstijlen die een intense vervulling geven aan iemands leven. De menselijke persoon ‘is’ niet, maar wordt zichzelf door gebruik te maken van zijn lichaam en op die manier een vertrouwdheid te ontwikkelen met zichzelf. Dit ‘bij zichzelf zijn’ brengt hem in een contemplatieve stemming. Het doet de persoon in kwestie beseffen hoezeer het hem gegeven is om met zijn ‘vorm-van-leven’ uitdrukking te geven aan een vitaliteit die vanuit de ene substantie overvloeit op de particuliere wezens. Meer dan ooit steekt Agamben in dit werk zijn licht op bij Spinoza.

verschenen: Juli 2016, blz. 618

jaargang: 83/07