Georges De Schrijver

Giorgio Agamben over uitsluiting en exterminatie

De logica van de soevereine macht

Van Michel Foucault stamt het inzicht dat de moderne staat een biopolitiek is gaan doorvoeren die het mogelijk maakte radicaal in te grijpen in het leven van burgers. In zijn werk Homo sacer. Soevereine macht en het naakte leven radicaliseert de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben deze visie. Hij toont aan dat reeds de sofisten en Aristoteles een notie van macht ontwikkelden die de burgers weerloos uitleverde aan de soeverein. Hierop voortbouwend kon de nazi-jurist Carl Schmitt zijn theorie ontwerpen van de uitzonderingstoestand op grond waarvan het Joodse volk, beroofd van elke rechtsbescherming, kon worden omgebracht.

verschenen: December 2014, blz. 965

jaargang: 81/11