Georges De Schrijver

Giorgio Agambens afrekening met het kerkelijke denken

Een archeologische studie

In de wetenschap is het momenteel ‘hot’ om aan ‘archeologie’ te doen: de kunst om aan te tonen welke historische formaties beslissend zijn geweest voor het heden. Zo voerde Foucault het huidige management terug tot de gezondheidszorg waarmee de staat zich vanaf de zestiende eeuw belastte. Voor Agamben echter moet men veel verder teruggaan in de tijd. Voor hem heeft de christelijke reflectie op Gods bestuur van de wereld al het grondpatroon geleverd voor een doorgedreven management, en voor een glorificatie hiervan door de onderdanen. Agamben bedankt voor een dergelijke reductie van de mens tot figurant in een schouwspel van verheerlijking.

verschenen: September 2015, blz. 678

jaargang: 82/08