Peter Jones & R. Jacobs

Globalisering, vrijhandel en ecologie

De Noord-Zuidkloof anders bekeken

In het Streven-nummer van april 2006 maakte Georges De Schrijver een kritische analyse van de uiteenlopende opvattingen over de rol van (economische) ontwikkeling bij armoedebestrijding. De westerse ontwikkelingsideologie werd daarin bekritiseerd. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op dit debat. De relatie tussen armoedebestrijding en het westerse ontwikkelingsmodel – en de ermee gepaard gaande neoliberale recepten als vrijhandel en financiële liberalisering – wordt verder uitgediept. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ecologische component én de positie van het Zuiden in dit debat. De auteurs bespreken de valkuilen waaraan de landen in het Zuiden zullen moeten ontsnappen om sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame ontwikkelingspaden te kunnen bewandelen.

verschenen: November 2006, blz. 902

jaargang: 73/10