Th. P.M. de Jong

Glorie en nawee van het kolonialisme

Kolonialisme, eens een aanduiding van de beschavingsmissie van Europa, is nu bijkans een scheldwoord geworden. Is dat terecht?

verschenen: April 1971, blz. 699

jaargang: 38/07