Koen Boey

Glucksmanns afscheid van de nieuwe filosofen

Met Cynisme et Passion heeft Gluckmsmann duidelijk afscheid genomen van een filosofische groep of trend, waarin hij trouwens van meet af aan een buitenbeentje was geweest. Zonder iets terug te nemen van zijn kritiek op de heilloze, westerse fanatismen van godsdienstige of marxistische signatuur, bepleit hij de herwaardering en bevestigin van het beste wat de westerse cultuur heeft voortgebracht: de democratische instellingen en vooral de tolerantie die, vanuit een passie voor de onzekerheid van het menselijk bestaan, alle cynisme afzweert en zowel scepticisme als dogmatisme poogt te overstijgen.

verschenen: September 1985, blz. 916

jaargang: 52/11