Gilles Quispel

Gnosis en katholicisme

Een aantal, pas in 1945 in Egypte ontdekte, christelijk-religieuze en met name gnostische geschriften zijn ons nu ook in Nederlandse vertaling toegankelijk gemaakt. Het conflict tussen ‘katholieke’ en ‘gnostische’ interpretatie van het gemeenschappelijk geloof leidde in de kerk van Rome, binnen de kortste tijd, tot de veroordeling van de ‘ketterse’ Valentinus en de bevestiging van het vrijwel exclusieve Romeinse leergezag.

verschenen: Mei 1986, blz. 710

jaargang: 53/08