Moshgan Wahedi

God als uitweg

Iedereen heeft wel iets te zeggen over de islam. De uitingen beperken zich doorgaans niet tot de religie alleen: ook de gelovigen zelf zijn onderwerp van gesprek. Vaak gaan debatten over moslima’s die aan islamitische ketenen gebonden zouden zijn. Deze redenatie is bedrieglijk. De conflicten waarmee de jonge moslim(a) te maken heeft, blijken hun voedingsbodem te hebben in de cultuur, niet in de islam. Dit artikel zal een uitweg bieden voor een aantal van deze conflicten – sekseverhoudingen, deugdelijkheid en de generatiekloof.

verschenen: Mei 2012, blz. 405

jaargang: 79/05