Johann Baptist Metz

God en lijden

Waarom heeft de theologie zo weinig interesse voor de theodicee-vraag? Hoe kun je m.a.w. God rechtvaardigen ten opzichte van het kwaad en het lijden in de wereld? De theologie mag deze vraag niet ontwijken, maar ook niet over-beantwoorden.

verschenen: April 1993, blz. 291

jaargang: 60/04