Jan Kerkhofs

God in West-Europa

Uit het Groot Europees Waardenonderzoek lichtte de auteur de enquête-resultaten die uitdrukkelijk betrekking hebben op het geloof in God en het daarmee verbonden Godsbeeld. En maakt enkele kanttekeningen bij de positieve of negatieve correlaties tussen een bepaald Godsgeloof enerzijds en nationaliteit, geslacht, studieduur, inkomen, confessie en religieuze praktijk anderzijds.

verschenen: November 1983, blz. 99

jaargang: 51/02