Harald van Veghel

God is dood?

Openbaring versus openbaarheid

Sinds Nietzsches beroemde uitspraak wordt de dood van God veelal als een historisch feit aangenomen. Nietzsche schreef zijn woorden neer als een kreet: dat de werkelijkheid in onze cultuur geen grond en geen richting meer heeft, en dat de openbaarheid er niet eens onder lijdt. Echter, zo was het al in de tijd van Plato, zo was het in Nietzsches tijd, en zo is het nog steeds: in de openbaarheid, waar de ene hype op de andere volgt, is voor openbaringen – van Gods afwezigheid of van Zijn aanwezigheid – zelden plaats.

verschenen: April 2003, blz. 291

jaargang: 70/04