Kaufmann & Klein

God is niet in tijdschriften te vinden

Gesprek met Jon Sobrino

Een in Europa afgestudeerde theoloog komt in El Salvador tot een heel ander uitgangspunt van zijn theologische bedrijvigheid dan de nog zo aandachtige lectuur en diepgaande studie van overgeleverde ’teksten’. Een ’theologie die luistert naar het volk’, en met name naar de armen en verdrukten, ontdekt dimensies van het gelovig bestaan die niet zonder meer te herleiden zijn tot de gevestigde, traditionele waarheden en waarden. En wordt allicht ‘partijdig’ evengoed als de Europese theologie, ondanks haar universele pretenties, in een andere zin partijdig en eenzijdig is geweest.

verschenen: Juni 1984, blz. 785

jaargang: 51/09