Joris Gerits

‘God is ook een verhaal’

Over God, de techniek en het Niets in het oeuvre van Harry Mulisch

In navolging van Feuerbach en Marx is Harry Mulisch ervan overtuigd dat de mens God naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, en niet andersom. Almachtig is niet God, maar de techniek, die overigens ook tot de destructie van de wereld en de dood van de mens kan leiden. Het goddelijkst is de mens wanneer hij schrijft: schrijven is scheppen, is heersen, is vereeuwigen, schrijven is ‘godworden’.

verschenen: Juli 2001, blz. 579

jaargang: 68/07