Rob Devos

God mens wordend

Hegels visie op het christendom

Eertijds verguisd of opgehemeld en thans meestal voorgoed in de filosofische traditie bijgezet, blijkt Hegels visie op het christendom een kritisch potentieel te bevatten dat relevant blijft voor een theologische bezinning op het ideële en factische functioneren van de christelijke religie in de wereld.

verschenen: Oktober 1985, blz. 3

jaargang: 53/01