Frans Cromphout

God ontmoeten of God ervaren?

De bijbel heeft het voortdurend over – in en door de geschiedenis – vermiddelde Godsontmoetingen, veeleer dan over puur innerlijke, onvermiddelde (zogeheten mystieke) Godservaringen. Die constatering relativeert of corrigeert de nogal verbreide opvatting als zou de onmiddellijke Godsbeleving van ‘gewone’ gelovigen van mindere waarde zijn dan de onmiddellijke Godskennis van enkele ‘uitverkorenen’.

verschenen: Maart 1981, blz. 483

jaargang: 48/06