Flip G. Droste

Godin in de Ijstijd

De zogenaamde ‘Venus van Willendorf’ werd 25.000 jaar geleden bij de Donau uit kalksteen gekerfd. Wat vertelt dit ‘dikbillige vrouwmens’ ons over haar achtergrond, over de mogelijke bedoelingen van haar makers? Theorieën zijn er te over. De auteur van dit essay betoogt dat de verbeelding van het Jong-Paleolithicum niet wezenlijk verschilt met die van latere culturen: uiteindelijk wordt hier een boodschap overgebracht en de gewone mens een uitweg geboden uit de impasses van het dagelijks bestaan.

verschenen: Oktober 2013, blz. 807

jaargang: 80/09