Adriaan Overbeeke

Godsdienst als smeerolie

Migrantenbeleid als sta-in-de-weg voor de organisatie van de islam

De overheid mag de islamitische eredienst niet als middel gebruiken om het stroeve integratieproces van de islamitische migrantenbevolking soepeler te doen verlopen. In haar zoektocht naar geschikte islamitische gesprekspartners zou de overheid zich kunnen laten inspireren door het voorzichtige beleid dat men in het begin van de 19e eeuw voerde met betrekking tot het protestantisme. godsdienst als smeerolie (migrantenbeleid en organisatie islam)

verschenen: September 1992, blz. 1004

jaargang: 59/11