Karel Dobbelaere

Godsdienst en Kerk in België

Poging tot sociologische interpretatie

Een van de opmerkelijkste resultaten van het recent Europees Waardenonderzoek is dat de verschuivingen in de ’trouw’ van de Belgische katholieken aan hun geloof en hun kerk minder bepaald worden door individuele leeftijd, sekse, genoten onderwijs, inkomen, maatschappelijke status… dan wel door de leeftijdsklasse en de uitoefening van een beroep. De auteur probeert de specifieke seculariserende invloed van deze beide sociologische gegevens nader te omschrijven.

verschenen: April 1984, blz. 594

jaargang: 51/07