Nicolas Standaert

Godsdienstbeleid in China

Aan de hand van recente Chinese publikaties onderzoekt de auteur welke expliciete en impliciete motieven de Chinese leiders (kunnen) hebben om opnieuw enige verdraagzaamheid te laten gelden ten opzichten van de religies in hun land. Daarbij komen o.m. ter sprake: de authentieke interpretaties van de Chinese grondwet en de officiële rechtvaardigingen van de samenwerking met religieuze individuen of groepen, die men nochtans blijft beschouwen en aanwijzen als tegenstanders op ideologisch vlak.

verschenen: Juli 1982, blz. 915

jaargang: 49/10