Erik Faucompret

Godsdienstbeleving in een democratische maatschappij

Alexis de Tocqueville III

Als een bevoorrechte en schrandere getuige van de Amerikaanse democratie was Alexis de Tocqueville, ten behoeve van zijn Europese tijdgenoten, uitvoerig ingegaan op een z.i. merkwaardig fenomeen in de VS: het samenspel tussen burgerlijke en politieke vrijheden enerzijds, en de desondanks ongemeen sterke invloed van religieuze overtuigingen en instanties in het publieke leven anderzijds. Anderhalve eeuw later vraagt de auteur zich af in hoeverre de Tocqueville’s interpretaties en voorspellingen coherent waren en/of bewaarheid geworden zijn.

verschenen: December 1986, blz. 212

jaargang: 54/03