Bas van Stokkom & H. Sackers

Godslastering en kwetsing van religieuze gevoelens

Deze bijdrage tracht de vraag te beantwoorden, hoe het kwetsen en opzettelijk krenken van mensen in hun geloofsopvattingen kan worden tegengegaan. Betoogd wordt dat nieuwe wetgeving en/of afschaffing van de oude wetgeving onrust en animositeit zouden verwekken. Het bestaande juridische instrumentarium zou effectiever kunnen worden benut. Zo kan de politie op eigen initiatief meer opsporingswerk doen in de ‘bovenlaag’ van haatzaaiende, opruiende en bedreigende uitingen op internetsites.

verschenen: November 2007, blz. 895

jaargang: 74/10