Theo P.M. de Jong

Goed en kwaad in de economie

Nederlanders hebben zich zelden diepgaand bezig gehouden met hun welvaartssituatie. Men ging er hier van uit, dat Holland het natuurlijk middelpunt vormde van de wereldhandel. Schrijver geeft hiervan een overzicht over de laatste 150 jaar.

verschenen: November 1970, blz. 136

jaargang: 38/02