Leo Loewenthal

Goethe en de valse subjectiviteit

Al meer dan twee eeuwen lang is Goethe in de Duitse natie gebruikt als uithangbord voor de meest uiteenlopende ideologieën: zo gold hij o.m. als een typische vertegenwoordiger van het burgerlijk individualisme en het burgerlijk vooruitgangsideaal. Maar hij was tegelijk een even scherpzinnig als ongenadig criticus van de valse subjectiviteit en het bekrompen egocentrisme die de burgerlijke samenleving kenmerken.

verschenen: December 1982, blz. 250

jaargang: 50/03