Frank Moulaert

Groot-stad tegen kleine mens

Is de figuurlijke en al te vaak letterlijke afbraak van de (groot-)stad als woonmilieu van de mens, een onbegrijpelijke fataliteit of een aanvaardbare noodzaak van onze laatindustriële samenleving? De auteur legt de economische mechanismen bloot van een proces dat ons aanvankelijk wellicht nog overkwam, maar dat thans doelbewust, systematisch en met politieke middelen wordt gestuurd.

verschenen: September 1975, blz. 963

jaargang: 42/11