Maurits De Tollenaere

Grote en kleine vragen

Over wetenschap en bezinning op het mens-zijn

In een tijd waarin Wetenschap met een hoofdletter wordt geschreven, zijn wij geneigd het antwoord op vragen als: ‘Waar ligt het centrum van de wereld?’ en ‘Wanneer is de wereld ontstaan en wanneer vergaat hij?’, te zoeken in de exacte wetenschappen. Het antwoord op vragen omtrent tijd en ruimte wordt ons echter niet gegeven in de astrofysica bijvoorbeeld, maar veeleer in een reflectie op onze lichamelijke aanwezigheid en waarnemingsvermogen.

verschenen: November 2005, blz. 877

jaargang: 72/10