Flip G. Droste

Grotschilderingen en de oudste vormen van ons schrift

De bewondering voor de grotschilderingen in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje heeft geleid tot een zoektocht naar een mogelijk diepere betekenis van deze kunstwerken. Daarbij heeft men sociale maar ook mythische verklaringen opgeworpen. Wat nog niet naar voren is gekomen, is een technische verantwoording. Een poging tot het laatste, hier verdedigd, leidt tot drie verrassende, met elkaar samenhangende uitkomsten. De schilderingen berusten op taal, de uitdrukkingsvorm daarvan heeft geresulteerd in de oudste vorm van schriftuur, en daarmee is de basis gelegd voor (geschreven) literatuur.

verschenen: November 2012, blz. 898

jaargang: 79/10