Luc Herman

Günter Grass en het einde van de mensheid

De ongerustheid, zoniet ontsteltenis van de West-Duitsers – hun roerige Groenen voorop – over het dramatische Waldsterben en andere, nog voorzienbare milieurampen heeft in G. Grass’ jongste roman, Die Rättin haar literair-artistiek beslag gevonden. Aan de hand van al vertrouwde en nieuwe ‘parabels’ en mijmeringen gaat de vaak grimmige onheilsprofeet tenslotte toch op zoek naar een nog niet volkomen verspeelde overlevingskans voor mens én natuur.

verschenen: Oktober 1986, blz. 61

jaargang: 54/01