Arnoud van Adrichem

Gure verbeelding

Kanttekeningen bij ‘Ik ben een bijl’ van Erik Jan Harmens

In “Ik ben een bijl. Nieuwe dichters uit de jaren nul” bloemleest dichter en poëziecriticus Erik Jan Harmens (°1970) niet-vrijblijvende of geëngageerde poëzie van dichters die de afgelopen tien jaar debuteerden. De samensteller schreef een vlammende maar uiteindelijk weinig zeggende inleiding die zich bovendien moeizaam blijkt te verhouden tot de opgenomen gedichten. Harmens laat zo een uitgelezen kans liggen om écht stelling te nemen in het poëziedebat.

verschenen: Oktober 2009, blz. 804

jaargang: 76/09