Ronald Kuipers

H. Th. Wijdeveld

Een eeuw in dienst van de schoonheid

De auteurs achten de tijd rijp om het denken en handelen van de ‘nestor van de Nederlandse architectuur’ (1885-1987) op zijn echte merites te beoordelen, ongeacht het wel vaker naïeve en veelal apolitieke enthousiasme waarmee de urbanist en publicist achtereenvolgens theosofische ideeën, het socialisme of de Russische revolutie en het Italiaanse fascisme begroette als doorbraken van nieuwe en mondiale kunst- en samenlevingsvormen.

verschenen: Augustus 1987, blz. 1021

jaargang: 54/11