Raoul Bauer

H.W. von der Dunk

Grenzen en mogelijkheden van de historische kennis

Het gelukkig samengaan in één persoon van de geschiedenistheoreticus en de praktizerende historicus heeft in Von der Dunks De organisatie van het verleden zijn imposante beslag gekregen. De behandeling van de gespannen verhouding tussen historisme en positivisme, tussen objectieve werkelijkheid en subjectieve benadering, tussen individuele feiten en universele samenhang, tussen waardevrije en waardegebonden beschrijving… culmineert in het kernprobleem van de specifieke relatie tussen de nu levende historicus en zijn verleden studie-object. De auteur rondde zijn bespreking af met een paar kritische bedenkingen.

verschenen: Juli 1984, blz. 906

jaargang: 51/10