Jef Van Gerwen & Toon Vandevelde

Haalt het socialisme het jaar 2000?

Sinds de gebeurtenissen van 1989 in Oost-Europa lijkt het socialistisch gedachtengoed op de terugtocht. Heeft een socialistische visie op de economie in de toekomst nog enige rol van betekenis te spelen? Twee redacteurs van Streven hielden hierover een hartig gesprek, en zetten hun conclusies op papier. socialisme : overlevingskansen tot het jaar 2000

verschenen: Oktober 1991, blz. 13

jaargang: 59/01