Bart Vonck

‘Haast u de laatste roos ontbladert’

De poëzie van Carlos Drummond de Andrade

De modern geheten poëzie van de grote Braziliaanse dichter Drummond de Andrade (1902-1987) werd diep en doorlopend getekend door een, vooral in de Latijnsamerikaanse context, onoplosbaar dilemma: overgevoelig en eigenzinnig kunstenaarschap versus sociaal, politiek… engagement. Dat verklaart de volstrekt unieke toon en verbinding van afstandelijke onthechting en tegelijk niet-kunnen-loslaten, van ontnuchterende gelatenheid en tegelijk innige betrokkenheid.

verschenen: April 1988, blz. 641

jaargang: 55/07