L.L.S. Bartalits

Handelsoorlog over landbouwoverschotten

De laatste decennia hebben na de VS ook de OESO-landen de produktiviteitsstijging in de landbouw met zoveel technologische middelen en economisch-politieke maatregelen aangemoedigd en opgevoerd, dat ze thans alle geplaagd zitten met gigantische overschotten die ze vooralsnog op de wereldmarkt proberen te slijten via importbelastingen, exportsubsidies, voedselhulpprogramma’s … Er is een nauwelijks verholen handelsoorlog aan de gang, waarbij elke partij de te dure opslag van de overschotten zoekt terug te schroeven en tegelijk de fors gedaalde marktprijzen én inkomens van haar boeren op een behoorlijk niveau poogt te stabiliseren.

verschenen: Juli 1987, blz. 912

jaargang: 54/10