Frans van Beeck

Hans-Georg Gadamer

Man van de twintigste eeuw

De hermeneutische methode die Gadamer ontwikkeld heeft, kun je beschouwen als een reactie op het enge rationalisme van de Verlichting. Frans Jozef van Beeck, die de nu honderdjarige filosoof meermaals ontmoet heeft, schetst het portret van een bescheiden geleerde, voor wie er geen denken is zonder dialoog, noch zonder toekomst.

verschenen: Maart 2000, blz. 207

jaargang: 67/03