Ben Vedder

Hans-Georg Gadamers ‘Wahrheit und Methode’

Gadamer was een man die naar anderen kon luisteren, en die open houding vind je terug in de hermeneutische methode die hij in zijn hoofdwerk, Wahrheit und Methode, uiteengezet heeft. Openheid is een centraal begrip in zijn benadering van de kunst, de taal, de traditie, en de waarheidsvraag zelf. De hermeneutische openheid staat lijnrecht tegenover een rationalistische definitie van de rede, een logicistische opvatting van de taal en een dogmatische inperking van de waarheid.

verschenen: Oktober 2002, blz. 781

jaargang: 69/09