Willi Oelmüller

Hans Jonas. Een joodse stem

In het oeuvre van de joodse filosoof Jonas (°1903) zit meer eenheid en continuïteit dan men op het eerste gezicht vermoedt. Aanvankelijk was het hem te doen om een hoognodig nieuw godsbegrip, nadat het beeld van de Almachtige die aan de kant van de weerlozen staat het in Auschwitz had laten afweten:: nadien ging hij op zoek naar een al even noodzakelijk gebleken, nieuwe (verantwoordelijkheids)ethiek, die door de ecologische crisis aan heel de mensheid wordt opgedrongen. Voor een fundamenteel, zij het ten dele ook betwistbaar omdenken op beide gebieden heeft Jonas baanbrekend werk geleverd.

verschenen: Augustus 1988, blz. 963

jaargang: 55/11