Ludo Abicht

Hans Küng over het jodendom

Vocatus atque non vocatus, deus aderit

Na zijn studies over de kerk, het christendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme publiceert de Tübinger theoloog Hans Küng een monumentaal werk over het jodendom als eerste van de drie grote monotheïstische godsdiensten. Küng bestudeert het jod endom vanaf het allereerste begin tot aan de vooravond van de moeizaam op gang geraakte vredesconferentie over het Midden-Oosten… Küng (Hans) over het jodendom

verschenen: Maart 1992, blz. 483

jaargang: 59/06