Yvan Lebrun

Hebben vrouwen altijd het eerste woord?

Talloze gezegden bestempelen de vrouw als praatgraag of babbelziek. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat meisjes, wat hun taalvaardigheid betreft, inderdaad een vrij bescheiden voorsprong hebben op jongens van dezelfde leeftijd. Uit het onderzoek bleek eveneens dat, al praten vrouwen misschien meer en vlotter dan mannen, zij minder geneigd zijn om andere sprekers in de rede te vallen.

verschenen: Januari 1981, blz. 339

jaargang: 48/04