Jeroen Vanheste

Hedendaags ‘puerilisme’

De cultuurkritiek van Huizinga toegepast op onze tijd

Wij kennen Johan Huizinga als een groot historicus, wiens boeken Herfsttij der Middeleeuwen en Erasmus nog steeds veel gelezen worden. Behalve historicus was Huizinga echter ook cultuurcriticus. Werken als Homo Ludens en In de Schaduwen van Morgen bevatten een indringende analyse van wat Huizinga zag als de defecten van de westerse samenleving. Delen van Huizinga’s cultuurkritiek lijken in onze tijd nog onverminderd actueel te zijn. Onze hedendaagse cultuur vertoont bijvoorbeeld vele kenmerken van wat Huizinga ‘puerilisme’ noemde.

verschenen: Februari 2004, blz. 133

jaargang: 71/02