Rik Torfs

Heeft het kerkelijk huwelijk nog zin?

Juridische aspecten

Het profane huwelijksrecht is in een stroomversnelling geraakt waarvan het einde nog niet in zicht is. De kerkelijke rechtspraak verrbindt, op nogal paradoxale wijze, de principiële bevestiging van de onverbreekbaarheid van het huwelijk met een groeiend aantal nietigverklaringen, die veel weg hebben van verkapte echtscheidingen. Het is zeer de vraag of ook het ‘ideaal’ van het christelijk huwelijk daarmee gediend wordt.

verschenen: Oktober 1983, blz. 3

jaargang: 51/01