Bruno Segers

Heeft het postmodernisme de waarheid in pacht?

De Verlichting en de Moderniteit hadden als doel de mens te ontvoogden en zijn materiële situatie te verbeteren. De resultaten van het rationele denken en van de exacte wetenschap zijn spectaculair. Zozeer zelfs dat zij in hun streven naar een absolute en universele kennis op hun beurt dogmatisch en reductionistisch dreigen te worden. Het postmodernisme is een reactie tegen die absolutistische visie op de werkelijkheid. Maar dan duikt het spook van het relativisme op. In dit artikel staat de visie van de hedendaagse Amerikaanse filosoof John D. Caputo op deze problemen centraal.

verschenen: Maart 2015, blz. 222

jaargang: 82/03