Harry Berghs

Heidegger en de politiek

Moet men het filosofisch oeuvre van Martin Heidegger verwerpelijk achten omdat de auteur ervan een tijd politiek ‘fout’ zat. In de controverse daaromtrent die sinds de Tweede Wereldoorlog al een vijftal keren aan de orde was, probeert de auteur de juiste vragen te formuleren over de relatie tussen het objectief bestudeerbaar denken van een filosoof en diens zowel ideële als feitelijke, politieke stellingnamen. Heidegger en de politiek

verschenen: Februari 1990, blz. 399

jaargang: 57/05