Hans Achterhuis

Heilige oorlog, martelaarschap en terrorisme

Willen we de terroristische aanslagen in Parijs en het gewelddadig optreden van de Islamitische Staat in het algemeen begrijpen, dan zullen we ons terug moeten buigen over onze eigen joods-christelijke geschiedenis. Hier liggen de mogelijkheidsvoorwaarden van vele hedendaagse vormen van religieus geweld. De interpretatiegeschiedenis van jodendom en christendom wijst tevens een weg om dit geweld in een gemoderniseerde vorm van de islam te overstijgen.

verschenen: Februari 2016, blz. 101

jaargang: 83/02