Leo Geerts

Helman en Cairo

Een Indiaanse en een zwarte visieop Suriname

In een paar recente publikaties hebben Albert Helman en Edgar Cairo hun respectieve visies geschetst op de politieke en culturele toekomst van Suriname (of heel Guyana) in het postkoloniale tijdperk. De eerste visie behelst een terugkeer naar en de verdere ontwikkeling van het indiaanse erfgoed, de tweede een valorisatie en promotie van het zwarte (Afrikaanse) erfgoed. De auteur gaat in op de historische, linguïstische, religieuze en culturele dimensies van het gestelde probleem:: en op het realistisch of utopisch karakter van beide toekomstprojecten.

verschenen: December 1984, blz. 240

jaargang: 52/03