Erik Faucompret

Helmut Kohls Europabeleid

Zoals zijn grote voorbeeld Konrad Adenauer probeert Helmut Kohl het Duits probleem op te lossen d.m.v. de Europese eenmaking. Zijn politiek en militair beleid moet beantwoorden aan tegenstrijdige verwachtingen. Duitslands bondgenoten zijn het onderling oneens. Nog moeilijker is de verzoening van hun eisen met de verwachtingen van de Duitse publieke opinie.

verschenen: Juli 1997, blz. 591

jaargang: 64/07