H. Andriessen

Helpen bij leven en welzijn

De bespreking van een boek van W. Berger, waarbij de algemene vraag of je bij hulpverlening ook je eigen overtuiging mag inbrengen, wordt toegepast op de godsdienstpyschologie. Het antwoordt luidt: godsdienst en geloof vormen niet uitlsuiten het werkterrein van religies en kerken, maar evenzeer van maatschappelijke hulpverlening en welzijnszorg.

verschenen: Februari 1976, blz. 320

jaargang: 43/04